Tarify mobilního volání

  volné minuty volné SMS mobilní data cena tarifu
  MOBIL 100 100 min. - - 100,- Kč
  MOBIL 200 200 min. 20 SMS - 200,- Kč
  MOBIL 300 150 min. 30 SMS 1 GB 300,- Kč

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, hovorné je poskytováno s minutovou tarifikací. Volné minuty jsou poskytovány na pevná čísla v ČR (začínající číslem 2, 3, 4, 5), na mobilní čísla v ČR (začínající číslem 6 a 7) a na přenosná čísla s předvolbou 910. Volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí. Volné minuty, SMS a data v Tarifu jsou poskytována k čerpání i v rámci 1. zóny Roamingu. Po vyčerpání volných minut a SMS je cena za minutu/SMS na pevná a mobilní čísla v ČR 1.49 Kč s DPH. Po vyčerpání stanoveného datového limitu nemůže Účastník dále datové služby využívat.

 

Ceník mobilního volání

<table class="light" style="width: 800px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <strong>Cena za 1 min./1ks</strong></td>
            <td>
                &nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                1,49 Kč</td>
            <td>
                Volání do mobilních a pevných sítí po celé ČR.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                1,49 Kč</td>
            <td>
                SMS do mobilních sítí po celé ČR.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                4,50 Kč</td>
            <td>
                MMS do mobilních sítí po celé ČR.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                &nbsp;</td>
            <td>
                &nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                2,50 Kč</td>
            <td>
                Volání do hlasové schránky sítě MOBIL21 (3388).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                2,50 Kč</td>
            <td>
                Volání na informační linku sítě MOBIL21 (4488).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                zdarma</td>
            <td>
                Volání na tísňové linky (112, 150, 155, 156, 158).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                zdarma</td>
            <td>
                Volání na protikorupční linku (199).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                zdarma</td>
            <td>
                Volání na zelené linky (800) a virtuální volací karty (822).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                zdarma</td>
            <td>
                Volání na Evropská harmonizovaná čísla (116 xxx).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                22,00 Kč</td>
            <td>
                Volání na Informace o telefonních číslech (1180).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                29,00 Kč</td>
            <td>
                Volání na Informace o telefonních číslech (1181).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                6,50 Kč</td>
            <td>
                Volání na komerční služby (10; 1150; 1151; 131; 12; 14).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                6,50 Kč</td>
            <td>
                Volání na informační služby (14141; 14714).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                25,00 Kč</td>
            <td>
                Volání na Informace o telefonních číslech (1183; 1188).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                3,00 Kč</td>
            <td>
                Volání na Modré linky (81x; 83x; 84x).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                4,50 Kč</td>
            <td>
                Volání na Bílé linky (840; 841; 842; 848).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                3,50 Kč</td>
            <td>
                Volání do neveřejných sítí v ČR (972; 973; 974; 95x).</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                2,53 Kč</td>
            <td>
                Volání na čísla 971.</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                &nbsp;</td>
            <td>
                &nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                69,- Kč</td>
            <td>
                Datový balíček 150 MB</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                129,- Kč</td>
            <td>
                Datový balíček 300 MB</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                219,- Kč</td>
            <td>
                Datový balíček 600 MB</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                329,- Kč</td>
            <td>
                Datový balíček 1,2 GB</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                369,- Kč</td>
            <td>
                Datový balíček 1,5 GB</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                &nbsp;</td>
            <td>
                &nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                349,-&nbsp;Kč</td>
            <td>
                Datová SIM 1,5 GB</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                449,- Kč</td>
            <td>
                Datová SIM 3 GB</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                629,- Kč</td>
            <td>
                Datová SIM 10 GB</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
Cena za 1 min./1ks  
1,49 Kč Volání do mobilních a pevných sítí po celé ČR. Minutová tarifikace.
1,49 Kč SMS do mobilních sítí po celé ČR.
4,50 Kč MMS do mobilních sítí po celé ČR.
   
0,59 Kč Volání do hlasové schránky sítě MOBIL21 (3388). Tarifikace po první minutě po vteřinách.
0,59 Kč Volání na informační linku sítě MOBIL21 (4488). Tarifikace po první minutě po vteřinách.
zdarma Volání na tísňové linky (112, 150, 155, 156, 158).
zdarma Volání na zelené linky (800) a virtuální volací karty (822).
zdarma Volání na Evropská harmonizovaná čísla (116 xxx).
34,90 Kč Volání na Informace o telefonních číslech (1180, 1181, 1183, 1188). Minutová tarifikace.
6,50 Kč Volání na komerční služby (10; 1150; 1151; 131; 12; 14). Tarifikace po první minutě po vteřinách.
6,50 Kč Volání na informační služby (14141; 14714). Tarifikace po první minutě po vteřinách.
3,00 Kč Volání na Modré linky (81x; 83x; 84x). Tarifikace po první minutě po vteřinách.
4,50 Kč Volání na Bílé linky (840; 841; 842; 848). Tarifikace po první minutě po vteřinách.
3,50 Kč Volání do neveřejných sítí v ČR (972; 973; 974; 95x). Tarifikace po první minutě po vteřinách.
   
59,- Kč Datový balíček 150 MB
69,- Kč Datový balíček 300 MB
119,- Kč Datový balíček 1 GB
179,- Kč Datový balíček 2 GB
219,- Kč Datový balíček 3 GB
 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, při aktivaci/změně datového balíčku je nastavena celá kapacita dat konkrétního balíčku a vyúčtována plná cena balíčku, data se nepřevádí do dalšího měsíce. Po vyčerpání stanoveného datového limitu nemůže Účastník dále datové služby využívat. O dosažení 80% a 100% datového limitu bude Účastník informován prostřednictvím SMS.

   
30,- Kč Premium SMS - DMS - dárcovská SMS - číslo 87 777
1-99 Kč typ MO

1-600 Kč typ MT
Premium SMS - SMS Platby - předvolba 902
Komerční SMS - klasické - předvolba 900, 901, 903, 904, 907, 908
Komerční SMS - hlasovací - předvolba 906
Komerční SMS - erotické - předvolba 909
 

Premium SMS jsou účtovány v Kč s 0% DPH, koncová cena se určuje ze 6. a 7. číslice formátu 90Z XY AB (7-místné číslo u plateb typu MO—platba při objednání) nebo se cena určuje ze 6., 7. a 8. číslice formátu 90Z XY ABC (8-místné číslo u plateb typu MT— platba při doručení). U plateb typu MT, tedy platby při doručení, se posílá standardní SMS zpráva (za cenu dle ceníku zákazníka) na číslo ve formátu 90Z XY (5-místné číslo) a v těle zprávy se uvede parametr, který u provozovatele určuje cenu následně přijaté Premium SMS. U typu MO (platba při odeslání) je cena omezena na 99 Kč s DPH, u plateb MT (platba při doručení) může být cena až 600 Kč s DPH a tento typ umožňuje i periodické placení služeb. Dárcovské SMS  zprávy (DMS) stojí v koncové ceně vždy 30 Kč s DPH.

SMS Platby slouží pro placení vybraných služeb, jako je parkování na veřejných parkovištích, platby za městskou hromadnou dopravu, poplatky u lékaře apod. Komerční SMS slouží pro nakupování obsahu (loga, melodie, hry, mobilní aplikace, účast v marketingových soutěžích, podávání inzerce atd.), hlasování v televizních či rozhlasových pořadech a objednání služeb soft-erotického charakteru jako například loga, aplikace, chaty atd.).

 

Ostatní služby

Cena za 1 ks  
100,- Kč Aktivace SIM karty
100,- Kč Výměna SIM karty (ztráta nebo poškození atd.)  
100,- Kč Doručení SIM karty (poštovné a balné)
100,- Kč Obnoveni služby pozastavené pro neplacení
30,- Kč Papírové vyúčtování

 

Služby z ČR do zahraničí

Cena za 1 min.   Cena za 1 min.  
4,21 Kč Volání do zahraničí 1. zóna EU 30,25 Kč Volání do zahraničí 6. Zóna
4,21 Kč Volání do zahraničí 1. zóna 42,35 Kč Volání do zahraničí 7. Zóna
5,65 Kč Volání do zahraničí 2. Zóna EU 60,50 Kč Volání do zahraničí 8. Zóna
7,84 Kč Volání do zahraničí 2. Zóna  84,70 Kč Volání do zahraničí 9. Zóna
5,65 Kč Volání do zahraničí 3. Zóna EU    
9,56 Kč Volání do zahraničí 3. Zóna 1,77 Kč SMS do zahraničí EU
5,65 Kč Volání do zahraničí 4. Zóna EU 3,01 Kč SMS do zahraničí
13,31 Kč Volání do zahraničí 4. Zóna 5,93 Kč MMS do zahraničí
5,65 Kč Volání do zahraničí 5. Zóna EU    
19,36 Kč Volání do zahraničí 5. Zóna    
Hovorné je poskytováno s tarifikací po první minutě po 30 vteřinách.

Přehled zahraničních zón

1. zóna EU - pevné sítě: Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, velká Británie. 

1. zóna - pevné sítě: Austrálie, Čína, Hong Kong, Čile, Izrael, Japonsko, Kanada, Malajsie, Nový Zéland, San Marino, Singapur, Slovensko, Spojené státy americké, Švýcarsko, Taiwan. 

2. zóna EU - pevné sítě:  Andorra, Bulharsko, Gibraltar, Chorvatsko, Maďarsko, Slovinsko.
Mobilní sítě: Austrálie, Taiwan. 

2. zóna - pevné sítě: Americké Panenské ostrovy, Argentina, Gruzie, Chorvatsko, Korejská republika, Monako, Portoriko, Rusko, Vánoční ostrovy.
Mobilní sítě: Austrálie, Taiwan.

3. zóna EU - pevné sítě: Guadeloupe, Litva, Malta, Martinique, Rumunsko.
Mobilní sítě: Island. 

3. zóna - pevné sítě: Americká Samoa, Bahamy, Bermudy, Botswana, Brunej, Černá Hora, Dominikánská republika, Guam, Indonésie, Írán, Jamajka, Jihoafrická republika, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Macao, Malawi, Mariany (Saipan), Mexiko, Moldávie, Mongolsko, Namibie, Panama, Peru, Salvador, Srbsko, Thajsko, Ukrajina, Uzbekistán, Venezuela, Zambijská republika, Zimbabwe.
Mobilní sítě: Argetina, Gruzie, Čile, Izrael. 

4. zóna EU - pevné sítě: Francouzská Guyana, Kypr, Lotyšsko.
Mobilní sítě: Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Maďarsko, Německo, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie. 

4. zóna - pevné sítě: Albánie, Alžírsko, Anguilla, Antigua & Barbuda, Arménie, Aruba, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Burkina Faso, Burundi, Čad, Dominika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Filipíny, Gabon, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Indie, Jemen, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kazachstán, Konžská republika, Kyrgyzstán, Lesotho, Libye, Makedonie, Mosambik, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Palestina, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Rwanda, Senegal, Srí Lanka, Středoafrická republika, Svatá Lucie, Svatý Petr & Michal, Svazijsko, Tádžikistán, Togo, Trinidad & Tobago, Turecko, Turkmenistán, Uganda, Uruguay.
Mobilní sítě: Austrálie, Botswana, Černá Hora, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická Republika, Libanon, Mexiko, Monako, Namibie, Srbsko, Zambijská republika. 

5. zóna EU - pevné sítě: Réunion.
Mobilní sítě: Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Gibraltar, Guadalope, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Martinik, Nizozemí, Rakousko, Švédsko. 

5. zóna - pevné sítě: Angola, Bahrajn, Bělorusko, Fidži, Francouzská Polynésie, Gambie, Guyana, Haiti, Honduras, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Komory, Konžská demokratická republika (Zaire), Laos, Libérie, Madagaskar, Maledivy, Mali, Maroko, Mauretánie, Mauritius, Nová Kaledonie, Omán, Pákistán, Rovníková Guinea, Saúdská Arábie, Seychely, Sierra Leone, Spojené arabské emiráty, Súdán, Surinam, Svatý Kryštof & Nevis, Svatý Vincenc & Grenadiny, Tanzanie, Tunisko.
Mobilní sítě:  Nový Zéland, Švýcarsko, Zimbabwe. 

6. zóna - pevné sítě: Afghánistán, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Grónsko, Kambodža, Kokosové ostrovy, Mayotte, Mikronésie, Montserrat, Myanmar (Barma), Nepál, Sýrie, Tonga, Turky & Caicos, Vietnam, Západní Samoa. 

7. zóna - pevné sítě: Ascension, Cookovy ostrovy, Čad, Guinea-Bissau, Irák, Korejská lidovědemokratická republika, Niue, Papua Nová Guinea, Somálsko, Svatá Helena, Velikonoční ostrovy. 

8. zóna - pevné sítě: Falklandské ostrovy, Kiribati, Kuba, Marshallovy ostrovy, Nauru, Palau, Svatý Tomáš & Princův ostrov, Šalamounovy ostrovy. 

9. zóna - pevné sítě: Antarktida, Diego Garcia, Norfolk, Thuraya, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu, Východní Timor, Wallis & Futuna

 

Služby v zahraničí - roaming 1. zóna (EU + vybrané státy)

Cena za 1 min./1 ks/1 MB  
volná minuta z tarifu v ČR, po vyčerpání se účtuje cena v rámci ČR Odchozí volání
zdarma Příchozí volání
volná SMS z tarifu v ČR, po vyčerpání se účtuje cena v rámci ČR SMS
cena v rámci ČR MMS
volná data z datového balíčku v ČR Data

V zemích EU jsou od 15. června 2017 účtovány odchozí hovory, příchozí hovory, SMS, MMS a data stejně jako v České republice, tj. čerpají se volné jednotky z tarifu v ČR (minuty, SMS, data), po vyčerpání se cena volání a SMS/MMS v rámci 1. zóny Roamingu účtuje jako cena v rámci ČR. Stejné účtování je aplikováno i na vybrané státy nepatřící do EU, seznam všech států v 1. zóně je uveden níže. Odchozí hovory jsou vždy účtovány sazbou dle vyšší zóny, např. pokud volá zákazník z 1. zóny do 2. zóny, platí odchozí hovory podle sazby ve 2. zóně. Uvedené ceny nejsou platné pro volání na prémiová čísla a zelené linky (volání na mezinárodní čísla 0800 je zpoplatňováno dle roamingového partnera).

Způsob účtování jednotlivých služeb v Roamingu je následující:

Odchozí hovory jsou čerpány z Volných minut v tarifu v ČR. Pokud tarif v ČR neobsahuje volné minuty nebo dojde k jejich vyčerpání, je v Roamingu účtována stejná cena jako za volání v ČR.

Příchozí hovory jsou stejně jako v ČR zdarma.

Odchozí SMS jsou čerpány z Volných SMS v tarifu v ČR. Pokud tarif v ČR neobsahuje volné SMS nebo dojde k jejich vyčerpání, je v Roamingu účtována cena jako za SMS v ČR.

Odchozí MMS jsou účtovány dle ceníku odesílání MMS v ČR.

Data jsou čerpána z Volných dat v rámci datového balíčku v ČR. Po vyčerpání dat v ČR nebo v Roamingu je uplatněn FUP limit a datová rychlost se sníží na 16 kbps (download i upload).

Přehled států v 1. zóně Roamingu - Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie a Reunion, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Martinik, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

 

Služby v zahraničí - roaming 2. a 3. zóna

Cena za 1 min/1 ks/1 MB 2. zóna Cena za 1 min/1 ks/1 MB 3. zóna  
40,60 Kč 79,70 Kč Odchozí volání
21,60 Kč 56,70 Kč Příchozí volání
11,60 Kč 17,70 Kč SMS
19,90 Kč 24,70 Kč MMS
80,37 Kč 386,90 Kč Data

Odchozí hovory jsou ve 2. a 3. zóně účtovány po minutách. Odchozí hovory jsou vždy účtovány sazbou dle vyšší zóny, např. pokud volá zákazník ze 2. zóny do 3. zóny, platí odchozí hovory podle sazby ve 3. zóně. Uvedené ceny nejsou platné pro volání na prémiová čísla a zelené linky (volání na mezinárodní čísla 0800 je zpoplatňováno dle roaming. partnera). Volání ze satelitních sítí, např. na zaoceánských lodích, spadá do 3. zóny.

Příchozí hovory ve 2. a 3. zóně jsou účtovány po minutách.

Data jsou ve 2. a 3. zóně účtována po 10 kB, rychlost připojení závisí na technologii místního operátora. Cena v ceníku je u všech zón kalkulována na 1 MB.

Vyúčtování roamingového volání je prováděno po obdržení informací od příslušného roamingového operátora. Z tohoto důvodu může dojít ke zpoždění vyúčtování roamingu až o 3 měsíce od data uskutečnění.

Přehled států v 2. zóně Roamingu - Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Čína, Egypt, Faerské ostrovy, Izrael, Kanada, Makedonie, Moldávie, Monako, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA.

Přehled států v 3. zóně Roamingu - Afghánistán, Alžírsko, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Aruba, Austrálie, Azerbájdžán, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bolívie, Brazílie, Britské Panenské Ostrovy, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad, Čile, Džibuti, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, El Salvador Etiopie, Fidži, Filipíny, Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Grónsko, Gruzie, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hongkong, Indie, Indonésie, Írán, Irák, Jamajka, Japonsko, Jemen, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kajmanské ostrovy, Středoafrická republika, Katar, Kazachstán, Kolumbie, Konžská demokratická republika, Konžská republika, Kostarika, Kuba, Keňa, Korea, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Libérie, Libye, Makao, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Maledivy, Mali, Mauretánie, Mauricius, Mexiko, Mongolsko, Montserrat, Maroko, Mosambik, Namíbie, Nepál, Norfolk, Nový Zéland, Nikaragua, Niger, Nigérie, Omán, Pákistán, Palau, Palestina, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Svatý Kryštof a Nevis, Salvádor, Saudská Arábie, Senegal, Seychelly, Sierra Leone, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Súdán, Surinam, Sýrie, Taiwan, Tádžikistán, Tanzánie, Thajsko, Togo, Království Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmenistán, Ostrovy Turks a Caicos, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatská republika, Venezuela, Vietnam, Zambijská republika, Zimbabwe.

Platnost ceníku od 1. 7. 2023. Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Změna tarifu je možná vždy ke konci účtovacího období. Volné minuty jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období.

Provozovna

Provozovna ve Dvoře Králové n. L.

byla UZAVŘENA

----------------------------------

Po předchozí domluvě nás najdete na adrese Nemojov 262 

Hotline

+420 491 511 700

7 dní v týdnu (včetně víkendů i svátků)
7.00 - 22.00 hodin

Prohlížením těchto stránek nám dáváte souhlas se zpracováním cookies. Za souhlas se považuje i aktivace cookies prostřednictvím nastavením Vašeho webového prohlížeče.